About Us

 

Photo Album

 

Contact

 

Forums

 

What’s New

 

Nơi đây chúng tôi cố tạo dựng lại những thân tình như ngày nào trong sân trường Pétrus Trương Vĩnh Ký qua những buổi họp mặt, những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa bạn bè tìm lại nhau qua những bản tin ngắn, hoài niệm về quá khứ, trao đồi tâm sự, kinh nghiệm cho hiện tại và mộng tưởng cho tương lai.

 

Nhóm cựu học sinh Pétrus Trương Vĩnh Ký niên khóa 1965 – 1972 

 

Pétrus Ký Web uses Unicode fonts and optimized for Microsoft ™ Internet Explorer.  Please set your browser encoding to Unicode (UTF-8).  If you have problems viewing this site please contact Webmaster

 

 

 

Copyright © 1997-2002 Pétrus Trương Vĩnh Ký 65-72.  All Rights Reserved.

 

Last Updated September 10, 2002.